Home > Kennis > Dossiers > Pleeggezin > Gezinsleven > Pleegzorgvergoeding

Pleegzorgvergoeding

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

Pleegouders krijgen een vergoeding voor de kosten voor pleegzorg, die wordt uitbetaald door de zorgaanbieder die pleegzorg biedt. De pleegzorgvergoeding is een kostenvergoeding, die bedoeld is voor de dagelijkse kosten voor opvoeding en verzorging van een pleegkind. De pleegzorgvergoeding is een basisbedrag dat gebaseerd is op de leeftijd van het kind, bijvoorbeeld 504 euro per maand bij een kind van 0 tot 8 jaar (prijspeil 2012).

Naast deze basisvergoeding kunnen pleegouders soms ook een toeslag krijgen, bijvoorbeeld bij het maken van extra onkosten wegens een crisisopvang; het zorgen voor een pleegkind met een handicap; of als pleegouders voor drie of meer pleegkinderen zorgen. Er zijn aparte regels als een pleegkind eigen inkomsten heeft. De regels over de pleegzorgvergoeding en de hoogte ervan staat beschreven in de 'Regeling Pleegzorg'. De rijksoverheid biedt pleegouders meer informatie over de pleegzorgvergoeding.

Bron

Betere selectie van geschikte pleegouders
Artikel Jeugdkennis (2013)

Werkbladen
Toegankelijke en praktische informatie over 'Wat werkt in de pleegzorg?'

Willeke  Daamen Willeke Daamen is contactpersoon voor
dit dossier.

Stel een vraag

Print Print pagina of dossier

Print deze pagina

Print het complete dossier

Of print een selectie
Nieuws
Achtergronden
Gezinsleven
Praktijk
Beleid
Onderzoek
Literatuur
Agenda
Links
Over dit dossier
Video